Tiziano Nebuloni

Associate Certified Coach

Online
In presenza
Tipologia Coaching:
Business Coaching, Executive Coaching, Team Coaching

Descrizione


Coach dal 2019, accompagno i miei coachee in percorsi che spaziano dal business, executive e team coaching

Business Coaching, Executive Coaching, Team Coaching
Italiano
Online, In presenza
Milano

Scrivimi compilando il form