Laura Parigi

Associate Certified Coach

Online
Tipologia Coaching:
Business Coaching, Career Coaching, Executive Coaching

Descrizione


https://www.linkedin.com/in/parigilaura/

Business Coaching, Career Coaching, Executive Coaching, Life Coaching
Italiano, Inglese
Online