Anita Somenzi

Professional Certified Coach

Tipologia Coaching:
Executive Coaching, Mentor Coaching (per coach)

Descrizione


Executive Coaching, Mentor Coaching (per coach)
Italiano